Địa Chỉ:

CTY TNHH CÔNG NGHỆ CAO EPS VINA

Green Building, Lô I-15, Đường 12, Khu Công Nghệ Cao
Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM, Việt Nam.

Điện Thoại: 028 2253 9100 I Hotline: 028 2253 9096
Số Fax: 028 2253 9105 I Mã Số Thuế: 03 1441 2420

Copyright © 2018 EPS VINA HI-TECH. All rights reserved | Designed by CNV.vn