EPS VINA HI-TECH ĐƯỢC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH- VIỆT NAM

Với chính sách mở cửa nền kinh tế của Chính Phủ và bên cạnh sự phát triển nhanh chóng của thị trường Việt Nam là lý do EPS KOREA đã quyết định thành lập chi nhánh EPS VINA tại Khu Công Nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam với mục đích sản xuất xốp từ hạt nhựa EPS, kế hoạch chuyên môn về đèn LED và Hệ thống máy biến áp chôn ngầm.

Share:
Copyright © 2018 EPS VINA HI-TECH. All rights reserved | Designed by CNV.vn