CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ MÁY MÓC CỦA EPS VINA HI-TECH

MÁY MÓC - THIẾT BỊ VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Máy móc-thiết bị và năng lực sản xuất

Thiết bị máy hiện có

Số lượng

Sản lượng

sản xuất/ tháng

Sản lượng

sản xuất/ năm

DABO DSM1800CVTG

 

7 máy

140 tấn

1,680 tấn

DABO DSM2400CVTGL Long - Type

 

1 máy

20 tấn

240 tấn

DABO DSM2400CVTGL Long - Type

 

1 máy

15 tấn

180 tấn

DABO DSM2400CVTG

 

1 máy

15 tấn

180 tấn

SUNGHOON SHM-1800VS 3L Long – Type

 

2 máy

40 tấn

480 tấn

SUNGHOON SHC-438 Block Machine

1 máy

300 ~ 500 tấn

3,600 ~ 6,000 tấn

Block M/C & Foam Cutting

Mỗi bộ 1 máy

Hiện tại

 

14 máy

Khoảng 250 tấn

Khoảng 3,000 tấn

Thiết bị máy bổ sung

 

30 máy

Khoảng 500 tấn

Khoảng 6,000 tấn

Share:
Copyright © 2018 EPS VINA HI-TECH. All rights reserved | Designed by CNV.vn