CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ MÁY MÓC CỦA EPS VINA HI-TECH

MÁY MÓC - THIẾT BỊ VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Máy móc-thiết bị và năng lực sản xuất

Thiết bị máy hiện có

Số lượng

Sản lượng sản xuất/tháng

Sản lượng sản xuất/năm

DABO             DSM1800CVTG

 

7 máy

140 tấn

1,680 tấn

DABO             DSM2400CVTGL               Long - Type

 

1 máy

20 tấn

240 tấn

DABO             DSM2400CVTGL               Long - Type

 

1 máy

15 tấn

180 tấn

DABO              DSM2400CVTG

 

1 máy

15 tấn

180 tấn

SUNGHOON                   SHM-1800VS 3L

Long – Type

 

2 máy

40 tấn

480 tấn

Hiện tại

 

12 máy

Khoảng 230 tấn

Khoảng 2.760 tấn

Thiết bị máy bổ sung

 

30 máy

Khoảng 500 tấn

Khoảng 6,000 tấn

Share:
Copyright © 2018 EPS VINA HI-TECH. All rights reserved | Designed by CNV.vn